Rodekruis-westfriesland helpt direct
Contact
Home
Bestuurslid Taakomschrijving
  • Bestuurslid Fondsenwerving   
  • Bestuurslid Vrijwilligersmanagement en opleidingen   
  • Bestuurslid Respect en hulpbereidheid
 
 
Taakomschrijving afdelingsbestuursleden/-coördinatoren   

Voorzitter – Afdelingscoördinator Algemene zaken Geeft richting en sturing aan de afdeling Zorgt dat voorgenomen werkplan wordt uitgevoerd of – indien nodig – wordt aangepast. Zit de vergadering van het afdelingsbestuur/-coördinatieteam voor Representeert extern de afdeling en is verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van interne en externe contacten Legt namens de afdeling verantwoording af aan het districtsbestuur   

Secretaris Ondersteunt de voorzitter en heeft vooral een bewaken de rol in bijvoorbeeld planning Bewaakt de tijdige indiening van werkplannen, begrotingen en jaarrekeningen van de afdeling bij het district Coördineert de inkomende en uitgaande formele correspondentie Heeft de eindverantwoordelijkheid bij het juist archiveren van formele stukken volgens de richtlijnen van Het Nederlandse Rode Kruis Verzorgt (het laten doen van) de verslaglegging van de vergaderingen   

Penningmeester – Afdelingscoördinator Financiën Bewaakt de financiën van de afdeling Houdt de boekhouding bij in Exact Online Verzorgt tussentijdse financiële verslaglegging Stelt werkplan/begroting en jaarrekening van de afdeling op juiste, volledige en tijdige wijze op in nauw overleg met de overige bestuursleden/coördinatoren. Onderhoudt contact met de penningmeesters van de andere afdelingen en het district   
 
Algemene aandachtspunten voor de overige bestuursleden/coördinatoren Coördineert (een juiste uitvoering van) de activiteiten van zijn/haar portefeuille. Zorgt voor een juiste match tussen vrijwilligers en activiteiten. Enthousiasmeert, begeleidt, ondersteunt, waardeert vrijwilligers op groeps- en individueel niveau. Heeft c.q. onderhoudt een voor zijn/haar portefeuille relevant netwerk binnen het werkgebied van de afdeling. Persoonlijke vaardigheden/kennis is communicatief vaardig; spreekt duidelijk verwachtingen uit t.a.v. wat moet gebeuren, hoe, wanneer en met wie. Heeft affiniteit met vrijwilligers en vrijwilligerswerk; aantoonbare belangstelling en betrokkenheid. Heeft affiniteit met de portefeuille; kennis en kundigheid op het terrein. Is een enthousiaste en motiverende persoonlijkheid.  
 
Neemt u vrijblijvend contact met ons op: klik hier